Stora träd

Antal sorter: ca 20 st

Stora träd

Några exempel på populära artiklar inom kategorin :

• Silverpäron (GTG15269)
• Pelaravenbok (GTG15097)
• Japanskt Körsbär (GTG15241)

Denna kategori är vi lite extra stolta över då vi här erbjuder ett utbud och en planteringsmöjlighet till privatpersoner som troligtvis ingen annan aktör kan matcha. Träden levereras på barrot vilket möjliggör leverans av större träd (stamomfång 8/10 – 12/14 cm) än vad som är möjligt i kruka eller med rotklump. Leverans/planteringssäsong är under våren, slutet på Mars till Midsommar.

Silverpäron

GTG15269

Pelaravenbok

GTG15097

Japanskt Körsbär

GTG15241

Andra exempel i kategorin stora träd

Många av träden i denna kategori säljs under benämningen Alléträd då de lämpar sig väl för en alléplantering. En stor fördel med att plantera barrotsträd är att projektet blir mindre komplicerat och man kan plantera större träd direkt från starten vilket är en stor fördel även om man behöver reparera/komplettera en befintlig allé.

Skogslind

Kejsarlind