Rosor

Antal sorter: ca 200 st

Rosor

Några exempel på populära artiklar inom kategorin :

• Rosa Theybrid ‘Karen Blixen’ (GTG28155)
• Rosa Theybrid ‘Ingrid Bergman’ (GTG28146)
• Rosa Floribunda ‘Lill Lindfors’ (GTG27815)

Vi är mycket stolta över vårt breda sortiment av rosor. Här har vi ett samarbete med en av norra Europas mest erkända rosodlare. I detta samarbete får vi tillgång till den bästa kvaliteten och får tidigt ta del av nyheter i sortimentet. Av kvalitets- och logistikskäl förespråkar vi i första hand de barrotade rosorna som vi normalt säljer i 3- eller 5-pack. Men för att möjliggöra rosplantering under hela växtsäsongen har vi självfallet också ett utbud av krukodlade rosor.

Rose Theybird 'Karen Blixen'

GTG 28155

Rosa Theybird 'Ingrid Bergman'

GTG 28146

Rosa Floribunda 'Lill Lindfors'

GTG 27815

Andra exempel i kategorin rosor

Parkros 'Helenae Lykkefund'

'Gripsholm'

Klätterros 'Kordessi Goldstern'