Rhododendron

Antal sorter: ca 35 st

Rhododendron

Några exempel på populära artiklar inom kategorin :

• ‘Percy Wiseman’ (GTG24320)
• ‘Kermesina’, azalea (GTG24180)
• ‘Scarlet Wonder’ (GTG24260)

Rhododendron var en mycket populär prydnadsväxt i svenska trädgårdar på 70-80 talen. Under många år har den betraktats som lite omodern men är nu på kraftig återkomst med många nya sorter och varianter som lämpar sig mycket väl i svenska trädgårdar.

'Percy Wiseman'

GTG 24320

'Kermesina'

GTG 24180

'Scarlet Wonder'

GTG24260

Andra exempel i kategorin rhododendron

Rhododendron är en del av den större kategorin ”Surbäddsväxter” i vilken även ingår exempelvis vissa sorter av ljung, buskrosling, kalmia m.fl.

Vi har framför allt fokuserat på rhododendron och har hittills låtit vissa surbäddsväxter ingå i andra kategorier – t ex kategorin buskar.

På Omnia Garden har vi ett antal fantastiska odlare i flera länder som förser oss med ett brett sortiment av olika sorters rhododendron av mycket hög kvalitet.

Japansk buskrosling 'Mountain Fire'