Vårt sortiment

Vi har ett brett sortiment av växter och naturliga sambandsvaror.

Växter och sambandsvaror

Vårt sortiment av växter, fröer och kompletterande trädgårdsprodukter är under ständig utveckling. Vi har en direkt dialog med ledande producenter och leverantörer i hela Europa och testar löpande nya produkter på den nordiska trädgårdsmarknaden.

Stort urval av växter för hem & trädgård

För närvarande består vårt standardsortiment av ca 2000 artiklar indelade i olika kategorier av växter. Vårt sortiment av komplementprodukter är primärt kundanpassat och presenteras inte i detta generella dokument.

Nedan visar vi vårt sortiment i kategorier såsom vi har valt att dela in dem. För varje kategori finns exempel på ingående artiklar, bildmaterial och lite information om vårt arbete med sortimentsutveckling inom kategorin.

Våra växtkategorier

Våra växtgrupper är indelade i 14 olika kategorier enligt nedan.

Buskar

Innehåller ca. 135 unika sorter.

Barrväxter

Innehåller ca. 50 unika sorter.

Fruktträd

Innehåller ca. 50 unika sorter.

Bärbuskar

Innehåller ca. 75 unika sorter.

Rhododendron

Innehåller ca. 35 unika sorter.

Bambu/prydnadsgräs

Innehåller ca. 60 unika sorter.

Stora träd/alléträd​

Innehåller ca. 20 unika sorter.

Klängväxter

Innehåller ca. 135 unika sorter.

Ungträd/prydnadsträd

Innehåller ca. 110 unika sorter.

Häckväxter

Innehåller ca. 75 unika sorter.

Rosor

Innehåller ca. 200 unika sorter.

Perenner

Innehåller ca. 125 unika sorter.

Medelhavsväxter

Innehåller ca. 25 unika sorter.

Krukväxter

Innehåller ca. 50 unika sorter.

Sambandsvaror

Utöver vårt breda växtsortiment så har vi bl.a:
• Fullsortiment av såväl gräsfrö som portionsfröer
• Komplementprodukter såsom uppbindningsprodukter, geotextil, bevattningssäckar
• Kundspecifika produkter för större kunder