Häckväxter

Antal sorter: ca 75 st

Häckväxter

Några exempel på populära artiklar inom kategorin:

• Vintergrön Liguster, Ligustrum atrovirens (GTG10463)

•  Avenbok, Carpinus Betulus (GTG10253)

• Thuja occidentalis ‘Brabant’ (GTG10882)

I denna kategori har vi ett stort utbud av olika häckväxter i såväl kruka som kan säljas under hela växtsäsongen som barrotade som har försäljningsperiod på vår och höst.

Vi har etablerat ett eget varumärke som vi utnyttjar för våra stora barrotade häckväxter (+100 cm). Med dessa häckväxter har kunden i stort sett en färdig häck redan första säsongen.

Ligustrum atrovirens

GTG 10463

Avenbok, Carpinus betulus

GTG10253

Thuja occidentalis 'Brabant'

GTG 10882

Andra exempel i kategorin häckväxter

Näst efter gräsmatta är häckplantering en av de första sakerna en nybliven husägare kommer i kontakt med. De allra flesta vill skärma av sin trädgård med någon form av gränsmarkering eller insynsskydd och väldigt många väljer att plantera en häck i någon form.

Vi har ett heltäckande utbud av häckväxter i olika storlekar och prisklasser och något som lämpar sig oavsett var i landet man bor.

Måbär, Ribes alpinum

Vresros